Kompetence Oversigt
Home Up Kompetence Oversigt Managing Development

 

Kompetence oversigt

Stillinger der har min interesse

  • IT Direktør

  • IT Chef

  • Udviklingschef

  • Projektchef

  • Konsulentchef

  • Afdelingschef

  • Etc.

Salg

§         Fortrolig med alle faser i salgsprocessen.

§         Uden at være direkte salgsansvarlig har jeg igennem hele min karriere været i tæt parløb/teamwork med salgsfunktionen og haft del i salgsprocessen.

§         Stor erfaring med ”presales” aktiviteter (teknisk salg).

§         Gennemført adskillige produkt- og koncept præsentationer.

§         Gennemført foranalyser og udarbejdet tilbud.

§         Erfaring med forretningsudvikling med partnere samt erfaring med indgåelse og implementering af alliancer.

Marketing

§         Ofte arbejdet tæt sammen med marketing.

§         Inputgiver til udarbejdelse af produkt salgsmateriale (”fact sheets” og lign.) samt brochurer der beskriver løsning,  koncept og serviceydelser.

§         Deltaget på messer som stand personale bl.a. Comdex (Las Vegas) og Kontor & Data.

Organisation

§         God forståelse for organisering og organisationsstrukturer.

§         Praktiseret Change Management i flere omgange.

§         Implementering af mål og handlingsplan koncept.

§         Tværorganisatorisk planlægnings- og effektiviserings system.

Strategi-

udvikling

§         Udarbejdelse af udviklingsstrategi for tools, applikationer og løsninger til Internet baseret elektroniske indkøbs- og salgssystemer (”Procurement” and ”Sell-side”).

§         Udarbejdelse af produktstrategier med vægt på markedspositionering, salg og markedsføring.

Produkt-

udvikling

§         7 års erfaring med ansvar for softwareudvikling og international "second line" teknisk support.

§         Projektteam på 15-20 personer.

§         Opnået flere "Best in Test" produkt anmeldelser i såvel indenlandske som udenlandske datamagasiner.

§         Erfaring med sprogversionering af standard software.

§         Udarbejdelse af langsigtede produktstrategier.

§         Udarbejdelse af ”Design Goals” og udviklings-specifikationer.

§         Erfaring med udvikling af forretningskoncepter der matcher produktegenskaber.

Ledelse

§         25 års ledererfaring på mellemlederniveau.

§         Administrativ ledelse i dynamisk og højaktivt miljø.

§         Ledelse af medarbejderstab på op til 35 personer.

§         Gennemført adskillige ansættelser og afskedigelser.

§         Stor erfaring med årlige udviklingssamtaler med medarbejderne.

Projekt-

ledelse

§         Projektledelse ledelse i et foranderligt og højaktivt miljø.

§         Praktisk erfaring med håndtering af et iterativt projektforløb.

§         Team building.

§         Kommerciel projektledelse (fast pris versus time & material). 

IT

§         Løsningskoncepter med basis i bl.a Supply Chain Management, One-to-One Marketing, Customer Relationship Management, Buying Power, etc.

§         Erfaring med udvikling af analyse- og implementerings koncepter med fokus på de forretningsmæssig aspekter.

§         Stor erfaring med implementering af administrative systemer.

§         Indgående forståelse for håndtering af organisatorisk implementering.

§         Indgående teknologiforståelse på alle niveauer (Network, Internet, SW-arkitektur, systemintegration).